पछिल्लो समयमा नेपालमा बालबालिका हराउने क्रम बढेको छ | कोरोना  संक्रमण को को बेला देखि लगाइएको lakdown तथा निसेद आज्ञा को समयमा मात्र ४५० भन्दा बढी बालबालिका हरु हराएको केन्द्रीय बाल कल्याण समिति ले जानकारी दियको छ |

मिति  –           उमेर –      हराएको  बालबालिका  कुल      –  फेलापरेको    खोजतलास जारी 

२०७६  –               ३८                    १०५                            १४३            ४०                           १०३

२०७७(बैसाख )      १९                   ७५                             ९४               ३२                          ६२

२०७७ ( जेष्ठ )          ११                 ४५                               ५६              २३                           ३३

२०७७  ( असार )       २८               95                               १२३              ५०                         ७३

२०७७ ( साउन )         ३५              २४७                             १८२              ७४                         १०८

२०७७  ( भदौ )         ३३                १२१                                १५४              ४८                       १

 

समग्र मा गत बैसाख देखि गत  भदौ सम्म को समयमा मात्र कुल ७५२  बालबालिका हरायको मा जम्मा २६७ जना फेला परेको छन् | बेपत्ता ४८७  जनाको खोजि कार्य जारी रहेको बताइएको छ |

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर